Zajmującei wiadomości. Tylko u nas .

lean marketing Archive

Co to jest lean

0
Posted in Bez kategorii

Dynamiczny rozwój przemysłu sprawił, iż nie do uniknięcia stały się zmiany w koncepcjach zarządzania przedsiębiorstwami oraz zatrudnionymi w nich osobami. Lean manufacturing to jedna z takich koncepcji. Jej zadaniem jest zmultiplikowanie efektywności procesu produkcyjnego w konkretnym zakładzie. Jak łatwo można domyślić się, zamysł ten wywodzi się z Kraju Kwitnącej Wiśni, często odwołującej się do szeroko rozumianego minimalizmu. Pierwszym korzystającym z tej metody była marka Toyota. W ramach Lean management mamy styczność z eliminowaniem wszystkich czynności podejmowanych w toku procesu produkcyjnego, a jednocześnie całkowicie zbędnych. lean Najistotniejszym celem „szczupłego zarządzania” jest co za tym idzie zminimalizowanie marnotrawienia zarówno w odniesieniu do siły roboczej jak i wykorzystywanych półproduktów. Wykorzystanie form działania lean management stwarza możliwość uzyskania takich efektów, jak zwiększenie produktywności oraz jakości wytworów. Także stosunki między [&hellip

Read Post

co to jest lean

0
Posted in Bez kategorii

Dynamiczny rozwój przemysłu sprawił, iż konieczne stały się zmiany w modelach zarządzania zakładami produkcyjnymi oraz pracującymi w nich ludźmi. Lean management to jedna z takich doktryn ekonomicznych. Jej zadaniem jest zwiększenie efektywności czynności produkcyjnych w określonym przedsiębiorstwie. Jak nietrudno można domyślić się, zamysł ten ma swoje korzenie w Kraju Kwitnącej Wiśni, znanej z szeroko pojętego minimalizmu. Pierwszym korzystającym z tej metody była firma Toyota. W ramach Lean management mamy do czynienia z minimalizowaniem wszystkich czynności podejmowanych w toku procesu produkcyjnego, a przy tym całkowicie zbędnych. Priorytetowym celem lean managment jest co za tym idzie zminimalizowanie trwonienia zarówno w wymiarze pracy zatrudnionych jak i eksploatowanych materiałów. Zastosowanie metod lean management stwarza szansę zdobycia takich korzyści, jak poprawa produktywności oraz jakości produktów. lean szkolenia Także stosunki pracownicze [&hellip

Read Post