Zajmującei wiadomości. Tylko u nas .

co to jest lean

0
Posted in Bez kategorii By admin

Dynamiczny rozwój przemysłu sprawił, iż konieczne stały się zmiany w modelach zarządzania zakładami produkcyjnymi oraz pracującymi w nich ludźmi. Lean management to jedna z takich doktryn ekonomicznych. Jej zadaniem jest zwiększenie efektywności czynności produkcyjnych w określonym przedsiębiorstwie. Jak nietrudno można domyślić się, zamysł ten ma swoje korzenie w Kraju Kwitnącej Wiśni, znanej z szeroko pojętego minimalizmu. Pierwszym korzystającym z tej metody była firma Toyota. W ramach Lean management mamy do czynienia z minimalizowaniem wszystkich czynności podejmowanych w toku procesu produkcyjnego, a przy tym całkowicie zbędnych. Priorytetowym celem lean managment jest co za tym idzie zminimalizowanie trwonienia zarówno w wymiarze pracy zatrudnionych jak i eksploatowanych materiałów. Zastosowanie metod lean management stwarza szansę zdobycia takich korzyści, jak poprawa produktywności oraz jakości produktów.
lean szkolenia
Także stosunki pracownicze w przedsiębiorstwie z reguły poprawiają się. Jest to związane z lepszą komunikacją. Co interesujące techniki z zakresu lean management mogą być wykorzystywane w każdym zakładzie, obojętne z jakiej branży oraz jakiej rozmiarów. To, co ma znaczenie to zdolność dokonania weryfikacji, które działania są niepotrzebne dla firmy.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.