Zajmującei wiadomości. Tylko u nas .

Co to jest lean

0
Posted in Bez kategorii By admin

Dynamiczny rozwój przemysłu sprawił, iż nie do uniknięcia stały się zmiany w koncepcjach zarządzania przedsiębiorstwami oraz zatrudnionymi w nich osobami. Lean manufacturing to jedna z takich koncepcji. Jej zadaniem jest zmultiplikowanie efektywności procesu produkcyjnego w konkretnym zakładzie. Jak łatwo można domyślić się, zamysł ten wywodzi się z Kraju Kwitnącej Wiśni, często odwołującej się do szeroko rozumianego minimalizmu. Pierwszym korzystającym z tej metody była marka Toyota. W ramach Lean management mamy styczność z eliminowaniem wszystkich czynności podejmowanych w toku procesu produkcyjnego, a jednocześnie całkowicie zbędnych. lean Najistotniejszym celem „szczupłego zarządzania” jest co za tym idzie zminimalizowanie marnotrawienia zarówno w odniesieniu do siły roboczej jak i wykorzystywanych półproduktów. Wykorzystanie form działania lean management stwarza możliwość uzyskania takich efektów, jak zwiększenie produktywności oraz jakości wytworów. Także stosunki między pracownikami w przedsiębiorstwie zazwyczaj poprawiają się. Jest to związane z lepszą komunikacją. Co interesujące techniki z dziedziny lean management mogą być implementowane w każdym przedsiębiorstwie, wszystko jedno z jakiej branży oraz jakiej rozmiarów. To, co ma znaczenie to umiejętność ocenienia, które działania są niepotrzebne dla firmy.